English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Postęp prac budowlanych

30 grudzień 2015

Ocieplenie ścian

Dnia 23 grudnia dokonano odbioru końcowego prac związanych z termomodernizacją budynku.

Modernizacja układu grzewczego

Oczekiwanie na podłączenie modułu kogeneracji.

 
Postęp prac budowlanych

12 listopad 2015

Ocieplenie ścian

Wykonano docieplenie wszystkich ścian, fundamentów, dachów i stropodachów, zakończono montaż obróbek blacharskich, rynien, opaski z kostki brukowej wokół budynku, wykonano nową instalację odgromową.

Modernizacja układu grzewczego

Wykonano montaż wszystkich nowych pionów grzewczych, zamontowano wszystkie przewidziane projektem grzejniki (351 sztuk), zakończono prace instalacyjne w kotłowni, zdemontowano jeden gazowy kocioł grzewczy, dokonano prób szczelności nowej instalacji centralnego ogrzewania,  po pozytywnym sprawdzeniu została oddana do użytku na sezon zimowy. 

 
Informacje prasowe o prowadzonej inwestycji

2 listopad 2015

W dniach 23, 26, 27 i 30 październik 2015 r. w prasie lokalnej "Kurier Lubelski", "Gazeta Wyborcza" oraz "Dziennik Wschodni" ukazały się informacje na temat głównych celów inwestycji "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie" w ramach Programu Operacyjnego PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

 
Postęp prac budowlanych

24 września 2015

Ocieplenie ścian  

W związku z zamknięciem w dniu 23 września  budynku dla gości Sanatorium, prace termomodernizacyjne mogą przenieść się na elewację południową, gdzie znajdują się pokoje hotelowe. Rozpoczną się więc zatem prace na balkonach i tarasie, związane z wymianą obróbek blacharskich, terakoty, instalacji odgromowej oraz ocieplenie ścian, cokołów i fundamentów.

Modernizacja układu grzewczego 

Wszystkie stare grzejniki - 283 sztuk, zostały już zdemontowane, wycięto również stare poziomy i piony w piwnicy oraz poziomy w pomieszczeniach  mieszkalnych i zabiegowych. Trwają prace związane z montażem nowych grzejników oraz pionów i poziomów instalacji centralnego ogrzewania w pokojach i łazienkach

 
Postęp prac budowlanych

4 sierpień 2015

Ocieplenie ścian 

Trwają roboty termomodernizacyjne na elewacji północnej budynku. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, wykonawca nieznacznie wyprzedza harmonogram prac. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe na elewacji, roboty ziemne przy fundamentach, izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie styropianem i wełną mineralną ścian piwnic, cokołów i ścian budynku, układana jest nowa instalacja odgromowa, rynny i rury spustowe, wykonano całkowite ocieplenie stropodachu granulatem, montowane są nowe obróbki blacharskie, dachy kryte są papą.

Modernizacja układu grzewczego

Trwają także roboty wewnątrz budynku związane z nową instalacją centralnego ogrzewania. W kotłowni prowadzone są prace demontażowe, do budynku wprowadzono moduł kogeneracyjny oraz zasobniki buforowe wody grzewczej, na elewacji budynku zamontowano układ odprowadzania spalin.

 
Przetarg - Modernizacja układu grzewczego

15 czerwca 2015

Dnia 10 czerwca 2015r. została podpisana umowa w sprawie robót budowlanych pn. „Wykonanie modernizacji układu grzewczego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie”. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 28 kwiecień 2015 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyło 10 wykonawców. Dnia 26 maja 2015 r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma  "SGW Budownictwo Waldemar Stelmach", ul. Mokra 2, 26-600 Radom. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena brutto.

 
Przetarg - Ocieplenie ścian

10 czerwca 2015

Dnia 3 czerwca 2015r. została podpisana umowa w sprawie robót budowlanych pn. „Wykonanie ocieplenia ścian i dachów budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie”. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 23 kwiecień 2015 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyło 3 wykonawców. Dnia 21 maja 2015 r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma  "Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe - Franciszek Wach", Plac Partyzantów 1, 26-713 Kazanów. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena brutto.

 
Informacje prasowe o rozpoczęciu inwestycji

19 luty 2015

W dniach 18 i 19 luty 2015 r. w prasie lokalnej "Kurier Lubelski" oraz "Gazeta Wyborcza" ukazały się informacje na temat rozpoczęcia i głównych celów inwestycji "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie" w ramach Programu Operacyjnego PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

 

 
Montaż tablicy informacyjnej

02 luty 2015

W dniu 2 luty 2015 r. na fasadzie budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie zamontowano tablicę informacyjną opisującą realizowaną inwestycję "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie" w ramach Programu Operacyjnego PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

 

 
Wybór inspektora nadzoru

26 styczeń 2015

Zamawiający, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku w przetargu na wybór inspektora nadzoru (zapytanie ofertowe nr 2/PL04/2014 z dnia 9 stycznia 2015 r.) została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Projektowo - Handlowe  "AMM INSTALACJE" Adam Kukiełka z siedzibą w Puławach.