English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Złożenie wniosku

12 sierpień 2013

W dniu 12 sierpień 2013 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyło wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie" w ramach Programu Operacyjnego PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"