English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Przetarg - Ocieplenie ścian

10 czerwca 2015

Dnia 3 czerwca 2015r. została podpisana umowa w sprawie robót budowlanych pn. „Wykonanie ocieplenia ścian i dachów budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie”. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 23 kwiecień 2015 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyło 3 wykonawców. Dnia 21 maja 2015 r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma  "Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe - Franciszek Wach", Plac Partyzantów 1, 26-713 Kazanów. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena brutto.