English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Postęp prac budowlanych

4 sierpień 2015

Ocieplenie ścian 

Trwają roboty termomodernizacyjne na elewacji północnej budynku. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, wykonawca nieznacznie wyprzedza harmonogram prac. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe na elewacji, roboty ziemne przy fundamentach, izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie styropianem i wełną mineralną ścian piwnic, cokołów i ścian budynku, układana jest nowa instalacja odgromowa, rynny i rury spustowe, wykonano całkowite ocieplenie stropodachu granulatem, montowane są nowe obróbki blacharskie, dachy kryte są papą.

Modernizacja układu grzewczego

Trwają także roboty wewnątrz budynku związane z nową instalacją centralnego ogrzewania. W kotłowni prowadzone są prace demontażowe, do budynku wprowadzono moduł kogeneracyjny oraz zasobniki buforowe wody grzewczej, na elewacji budynku zamontowano układ odprowadzania spalin.