English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Konferencja zamykająca projekt

29 kwiecień 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie, odbyła się konferencja oficjalnie kończąca projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie", który  był realizowany od 2015 roku. Podczas konferencji przy licznym udziale lokalnej społeczności,  Dyrektor Sanatorium Anna Lewandowska, podsumowała zrealizowaną inwestycję oraz przedstawiła ogólne cele i założenia projektu.  Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość projektu: 1 683 375,93 zł.

Wydatki kwalifikowane: 1 488 211,27 zł.

Wartość dofinansowania: 80% wydatków kwalifikowanych: 1 190 569,01 zł.

Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z przeprowadzonego audytu energetycznego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku Sanatorium.

Głównymi celami inwestycji była poprawa efektywności energetycznej w budynku Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP w Nałęczowie, produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Nałęczów.

Zakończona inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o 344,85 Mg/rok. Zdolność produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych wyniesie 348,86 MWh/rok.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

-   ocieplenie ścian i fundamentów  budynku - 3677,28 m2,

-   ocieplenie poddaszy granulatem - 968 m2,

-   ocieplenie dachu  płytami styropianowymi - 205 m2,

-   wymiana rynien i rur spustowych,

-   wykonanie opaski z płyt chodnikowych,

-   nowa instalacja odgromowa

-   nowa instalacja c.o. - orurowanie 3218 mb,

-   montaż nowych grzejników - 351 szt.,

-   instalację modułu do wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 20 KW

     oraz cieplnej 39 KW

-   montaż zasobników buforowy wody grzewczej 1000 l. - 2 szt.