English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

 

Nazwa projektu

"Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie".

Nazwa Programu

Program Operacyjny PL04 " Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Fundator

Rządy Norwegi, Islandii i Liechtensteinu (fundusze norweskie i fundusze EOG)

Beneficjent

Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie

Operator

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość projektu

1.626.940 złotych

Wartość dofinansowania

80% kosztów kwalifikowanych tj. 1 237 485,00 zł.

Cele realizowanego projektu:

- polepszenie warunków pobytowych - modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. - 351 punktów wewnętrznych,

- poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Nałęczów - ograniczenie emisji CO2 o 344,85 Mg/rok oraz produkcja 348,86 MWh/rok energii ze źródeł odnawialnych poprzez instalację urządzenia do wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 20 KW oraz cieplnej 39 KW,

- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku Sanatorium - obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz pozyskanie energii z alternatywnych źródeł - OZE,

- zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego obiektu,

- poprawa estetyki obiektu Sanatorium - ocieplenie 4410,80 m2 powierzchni ścian zewnętrznych.