English (United Kingdom)Polish (Poland)

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Podpisanie umowy o finansowanie

07 styczeń 2015

W dniu 7 styczeń 2015 roku została podpisana umowa nr 1/2015/WN03/OA-xn-04/D pomiędzy Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie finansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu "Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie".